حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم اول ماه مه در بانه

به گزارش دریافتی روز دوشنبه هفته جاری جمعی از زنان و مردان آزادیخواه بانه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر، مراسمی را برگزار کردند.

این مراسم با سرود انترناسونال سرد همبستگی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی برگزار گردید. سپس یکی از شرکت کنندگان به همین مناسبت در خصوص تاریخچه اول ماه مه و وضعیت کارگران منطقه جهان سخنانی ایراد نمود. در ادامه شرکت کنندگان به بحث گروهی در مورد این روز پرداختند. این مراسم بعداز دو ساعت در میان شادی و شور حاضرین به پایان رسید.