حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم خاکسپاری اسماعیل مولودی

بنابه گزارش دریافتی، صبح روز پنج شنبه 5 آبان ماه، مردم مهاباد با راهی کردن پیکر اسماعیل مولودی به آرامگاه شعار سیاسی سردادند و به اعتراضات ادامه دادند.
برپایه گزارش مزبور، شمار زیادی از مردم مهاباد و روستاهای اطراف، برای همراهی با خانواده اسماعیل مولودی، تا رسیدن به آرامگاه شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سردادند. گفتنی است که اسماعیل مولودی در جریان تظاهرات مردمی در خیابان های مهاباد با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به وی جان خودرا از دست داد.