حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم در محکومیت قتل‌های ناموسی در سنندج

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه، به فراخوان فعالین حقوق زنان، تجمعی در اعتراض به قتل‌های ناموسی و قتل فجیح مونا حیدری، دختر ۱۷ ساله اهوازی که وحشیانه توسط همسر و برادر همسرش به قتل رسید برگزار شد.

تجمع‌کنندگان با در دست‌داشتن پلاکاردهایی علیه قتل‌های ناموسی اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کردند. در جریان این تجمع دو تن از حاضرین طی سخنانی قتل مونا حیدیری و افزایش قتل های ناموسی را محکوم کردند.  سخنران اول خطاب به حاضرین اعلام کرد؛ وظیفهٔ همه ماست تا با ایجاد صفی محکم و گسترده جهت مقابله با این پدیدە شنیع، یعنی قتل زنان تحت هر نام و عنوانی، از جملە قتلهای ناموسی در جامعە مبارزه کنیم. او تأکید کرد که تنها با اعتراض و مبارزه گسترده مردم و بویژه زنان و مردان آزادیخواه و مخالف ستم و خشونت، می‌توان به جنایت قتل زنان بیگناه پایان داد. همچنین، سخنران دوم با قرائت قطعنامه در جمع معترضین خواستار متوقف شدن خشونت علیه زنان و همبستگی در مقابله با این مساله شد.