حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم دولتی روز دانشجو در دانشگاه تهران و شریف

مراسم هایی برای بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو، با حضور رئیس مجلس رژیم در دانشگاه تهران، و حضور ریسی در دانشگاه صنعتی شریف  و جمعی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حکومت، در این دانشگاه ها برگزار شد.

یک تشکل دانشجویی در مراسم ویژه روز دانشجو در تهران، از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس رژیم، به دلیل انتصاب‌های فامیلی در مجموعه‌های تحت مدیریت وی انتقاد کرد و از او خواست یک‌ بار برای همیشه «تکلیف خود را با اطرافیانش روشن کند.نماینده این تشکل دانشجویی نزدیک به حکومت در ادامه، خطاب به قالیباف گفت: «دریافتی‌های نمایندگان بابت مواردی چون حق همراه یا حق دفتر، واقعا صرف چه می‌شود؟ چرا اسناد این‌گونه هزینه‌های اضافی منتشر نمی‌شود؟ یا چرا باید نمایندگان بابت تصویب برنامه و بودجه پاداش اضافی دریافت کنند؟، در مراسمی دیگر به بهانه بزرگداشت روز دانشجو، ابراهیم رئیسی در دانشگاه شریف حضور یافت، که او هم با انتقاد تند دانشجویان مواجه شد، و عملکرد 100 روزه دولتش را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. نماینده دانشجویان دفتر تحکیم وحدت خطاب به رئیسی از وقوع انقلاب هشدار داد. قابل ذکر است، این انتقادها پس از آن بیان می‌شود که در هفته‌های گذشته انتقادهایی از انتصابات فامیلی در دولت ابراهیم رئیسی و شهرداری تهران به عنوان مجموعه تحت مدیریت علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نزدیک به قالیباف منتشر شده است.