حزب کمونیست ایران

برگزاری  مراسم روز جهانی زن توسط شماری از زنان و مردان شهر سقز

روز یکشنبه 15 اسفند ماه، شماری از زنان و مردانِ آزادیخواه و برابری‌طلبِ شهر سقز به مناسبت ۸مارس روز جهانی زن، مراسمی را برگزار کردند.

ابتدایِ این مراسم، یکی از حاضرین جمع، تاریخچه ۸مارس را به سمع و نظر حضار رساند و سپس چند نفر دیگر از از حاضرین در رابطه با مشکلات زنان در جامعه و همچنین حقوق و دستاورد مبارزاتی زنان،مطالبی را به استحضار جمع رساندند. این مراسم در میان شوق و شورِ جمع، با پخش شیرینی و گرامیداشت یاد و خاطرات زنان جانباخته‌ی راه آزادی و برابری و همچنین خواندنِ قطعنامه۱۵ماده‌ای به پایان رسید. در بخشی از بندهای این قطع نامه آمده است، ما خواهان حقوق انساني برابر براي تمامي زنان و مردان در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستيم. ما هرنوع قوانين زن ستيزانه و جنسيت محور كه زنان را ازدستيابي به حقوق ابتدايي خويش محروم ميكند محكوم مينماييم. ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله زهرا محمدی ، سپیده قلیان ، ریبوار عبدالهی ، آرش محمدی و خبات شکیبا هستیم.