حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم روز جهانی زن در تهران

برپایه خبر دریافتی از تهران، روز سه شنبه 17 اسفند ماه جمعی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در تهران به مناسب فرا رسیدن 8 مارس روز جهانی زن مراسمی در اطراف شهر برگزار کردند.

این گزارش می افزاید، حاضرین در این مراسم با در دست داشتن بنری با مضمون” قوانین ضد زن قاتل خواهرمن” و همچنین عکس زنان و دخترانی که طی یک سال اخیر به بهانه ناموس توسط افراد خانواده خود به قتل رسیده اند، کشتن زنان را به هر بهانه و زیرلوای هر نامی، محکوم کردند.