حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه 29 خردادماه جمعی از دوستدران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان بانه با برگزاری مراسمی به پیشواز 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له رفتند.

این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان صفوف کومه له و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم آغاز شد. سکوت با قطعه شعری شکسته شد. در ادامه یکی از شرکت کنندگان در مورد این روز به خصوص پیشمرگان زن سخنانی ایراد نمود. سپس یکی دیگر از حاضرین در مورد وضعیت کنونی ایران و کردستان و همچنین گسترش تجمعات اخیر معلمان، بازنشستگان و کارگران و ضرورت ادامه این مبارزات  سخنانی ایراد نمود. این مراسم با خواندن سرودی انقلابی و  در میان شور و شوق حاضرین بعد از چند ساعت پایان یافت.