حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم روز کومله در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه 22 بهمن ماه مراسمی به مناسبت ٢٦بهمن روز کوملە در اطراف شهر بانه توسط دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران برگزار شد.

مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد.سپس یکی از حاضرین به مناسبت سالروز علنی شدن فعالیتهای کومله در خصوص تاریخچه کومله، جایگاه کومله و انقلاب ژینا،یاد رفیق جانباخته محمدحسین کریمی و همچنین اوضاع و احوال کنونی کردستان،ایران و جهان  سخنانی ایراد نمود.این مراسم پس از چند ساعت در میان شور و شادی حاضرین به پایان رسید.