حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم روز کومه له در آبیدر سنندج

بر پایه گزارش دریافتی روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج به مناسبت فرا رسیدن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له مراسمی را بر روی کوه آبیدر برگزار کردند.

این مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد. حاضرین در مراسم با دردست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهایی از جمله زنده باد کومه له و زنده باد کنگره ۱۸ کومه له” و همچنین خواندن سرودهای انقلابی این روز را گرامی داشتند. این مراسم در میان شور و شوق حاضرین و تبریک این روز به یکدیگر به پایان رسید. گفتنی است این مراسم در میان شادی و پایکوبی شرکت کنندگان بعد از چند ساعت به پایان رسید.