حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم روز کومه له در روستای عنبربزان

برپایه گزارش دریافتی، روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در روستای عنبربزان به مناسبت 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه مراسمی برگزار کردند.

برپایه این گزارش جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در روستای عنبربزان بر بلندیهای این روستا پرچم های سرخ و پلاکاردهایی با مضمون گرامی باد ۲۶ بهمن روز کومه له و زنده باد حزب کمونیست ایران نصب کردند. آنها همچنین باخواندن سرودهای انقلابی و سردادن شعار پیشاپیش ۲۶  بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له  را گرامیداشتند.