حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم روز کومه له در کلاترزان

برپایه خبر دریافتی از کلاترزان، روز سه شنبه 26 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب در منطقه کلاترزان به مناسبت فرا رسیدن 26 بهمن سالرزو علنی شدن فعالیتهای کومه له  مراسمی برگزاری کردند.

این مراسم با پخش سرود و اشعار انقلابی به مناسبت روز کومه له آغازشد. در ادامه شرکت کنندگان در این مراسم بار دیگر پشتیبانی خود را از کومه له و حزب کمونیست ایران اعلام نمودند.مراسم در میان شادی شرکت کنندگان ادامه کرد و با شعار “زنده باد کومه له، زنده باد سوسیالیسم” پایان یافت.