حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در آلمان

روز جمعه  17شهریورماه مراسم چهلمین سالِ تشکیل حزب کمونیست ایران با حضور پرشور اعضا، هوادارن، نمایندگان احزاب و جمعی از مهمانان در شهر کلن آلمان برگزار گردید.

مراسم با معرفی لیست برنامه ها از جانب مجریان مراسم رفقا روناک امجدی با زبان فارسی و رفیق ته‌رزه عباسی به زبان کردی آغاز شد.سپس مراسم با اجرای سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر آغاز گردید و به یاد تمام جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم یک دقیقه سکوت اعلام گردید.در ادامه گروه سرود بانگه‌واز کومه‌له، سرودِ حزب کومونیست ایران را اجرا کردند.همچنین رفیق شورش کریمی عضو کمیته مرکزی کومه‌له و عضو کمیته مرکزی موقت حزب کمونیست ایران در خصوص ضرورت تاریخی تشکیل حزب، خیزش انقلابی ژینا و نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت وجود تشکل‌های حزبی، صنفی و اجتماعی برای نائل شدن بر دشواری‌های مبارزه با حکومت اسلامی و سرنگونی انقلابی این رژیم سرکوبگر، سخنرانی نمودند.در ادامه پیام احزاب و سازمان‌های سیاسی که به مناسبت سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران به دست برگزارکنندگان رسیده بود، قرائت شد.بخش دوم مراسم که شاملِ برنامه های هنری بود، توسط رفقا سانان محمدی، شاهرخ شریفی و شاهو شریفی به پیش برده شد و در نهایت مراسم در میان شادی و پایکوبی حضار به پایان رسید.