حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در اطراف بانه

به گزارش دریافتی روز جمعه 8 شهر یور ماه جمعی از دوستان و فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران در اطراف شهر بانه مراسمی را در گرامیداشت 11 شهریور سالروز تاسسیس حزب کمونیست ایران برگزار کردند.

این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال سرود همستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگاه راه آزادی و سوسیالیزم آغاز شد. سپس یکی از شرکت کنندگان در خصوص تاریخچه تشکیل حزب کمونیست ایران و فعالیت های این حزب و تاثیرات آن و از جمله کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  سخنانی ایراد نمود. سپس حاضرین به بحث آزاد در خصوص اوضاع سیاسی ایران، منطقه و کردستان و تحولات اخیر ایران و کردستان،پرداختند که با شرکت فعال  حاضرین روبرو گردید. تاکید بر پیشبرد استارتژی سوسیالیستی در حزب کمونیست و تقویت کومه له از محورهای اصلی این مراسم بود.  در جریان این مراسم، حاضرین حمایت و پشتیبانی خود را حزب و سیاست های اصولی و انقلابی کومه له در جنبش انقلابی کردستان اعلام نمودند.این مراسم در میان شور و شوق حاضرین و پخش چای و شیرینی در میان حاضرین به پایان رسید.