حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم سالگرد علنی شدن فعالیت کومه له در مریوان

بر پایه گزارش دریافتی در ادامه مراسمات و فعالیتهای تبلیغی به مناسبت ۲۶ بهمن روز کومه له در مریوان بار دیگر جمعی از دوستداران کومه له و حزب در این شهر اقدام به برگزاری مراسم نمودند.

این مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد. سکوت با قطعه شعری شکسته شد. در ادامه حاضرین در مورد کومه له و برگزاری کنگره ۱۸ کومه له به بحث و گفتگو پرداختند. این مراسم با خواندن سرودی انقلابی و در میان شور و شوق حاضرین بعد از چند ساعت به پایان رسید.