حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم سالگرد 2 جانباخته انقلاب ژینا در کامیاران

روز پنجشنبه 25 آبان ماه، مراسم سالگرد جانباختگان “فواد محمدی” و “برهان کرمی” علیرغم فشار نهادهای امنیتی با حضور مردم آزادیخواه در کامیاران برگزار شد.

طبق گزارشات رسیده، مردم آزادیخواه کامیاران با پلاکاردهای قرمز و سردادن شعارهای انقلابی وگذاشتن دسته گل بر سر مزار جانباختگان “فواد محمدی” و ” برهان کرمی” یادشان را گرامی داشتند. گفتنی است ، مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد همه جانباختگان آغاز شد. ودر ادامه رفیق “حسن محمدی” گفتاری را به تقدیم حضار کرد، ودر نهایت مراسم با خواندن یک سرود انقلابی به پایان رسید. همچنین گفتنی است ، خانواده محمدی بعد از مراسم به روستای ” چروسانه” رفتند وهمراه خانواده “برهان کرمی” بر سر مزار این جانباخته رفتند و یادش را گرامی داشتند. لازم به یادآوری است که جانباخته ” فواد محمدی” در روز 24 آبان ماه 1401، در خیزش مردمی انقلاب ژینا با شلیک نیروهای سرکوبگر رژیم جانباخت و ” برهان کرمی نیز در مراسم خاکسپاری جانباخته ” فواد محمدی” با شلیک مستقیم تیروهای امنیتی رژیم جانش را از دست داد.