حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم و فعالیت تبلیغی به مناسبت سالروز تاسیس حزب در ژاوه رود

طبق گزارش دریافتی روز سه شنبه 9 شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در ژاوه رود سنندج به مناسبت فرا رسیدن 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران ضمن انجام فعالیت تبلیغی مراسمی نیز برگزار کردند.

این گزارش می افزاید، مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد. سپس یکی از حاضرین به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران سخنانی ایراد نمود. این مراسم در میان شور شادی شرکت کنندگان به پایان رسید. همچنین طی روزهای اخیر ، فعالیت گسترده تبلیغی در روستاهای منطقه ژاوهرود سنندج از جمله “سفیدبن، سالیان، سرقویه، آویهنگ و نجی” در استقبال از 11شهریور سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران صورت گرفته است. در این فعالیت های تبلیغی رفقا و دوستداران کومه له و حزب اقدام به پخش تراکت و نصب آنها در تابلوهای ورودی روستاها نموده و یاد و خاطره این روز و همچنین رهبران جانباخته کمونیست را گرامی داشته اند. گفتنی است این حرکت با استقبال مردم روبرو شده است .