حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقر مرکزی کومه له

روز جمعه 9 اردیبهشت ماه مراسم باشکوهی به مناسب فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر با شرکت جمعی از پیشمرگان کومه له، و دوستان و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مقر مرکزی کومه له در “زرگویز” سلیمانیه برگزار گردید.

مراسم با خواندن تراکتی به مناسبت اول ماه مه ازسوی مجری برنامه “ناصر شریفی” و اعلام لیست برنامه ها آغاز شد. این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر از سوی گروه سرود کومه له و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم ادامه یافت. سکوت با خواند قطعه شعری شکسته شد. سپس رفیق سروه ناصری عضو کمیته مرکزی کومه له به همین مناسبت سخنانی ایراد نمود. در ادامه “امیر اسماعیلپور” شعری را تقدیم حاضرین نمود. مراسم با خواندن سرود ” اول ماه مه‌” به‌ زبان كردی از سوی گروه سرود کومه له ادامه یافت. سپس هنرمند انقلابی “نجم محمد” سرود ” من کارگرم” را تقدیم حضار نمود. خواندن چند ترانه‌ از جانب هنرمند “شمال محمد توفیق” پایان بخش برنامه بود.