حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت رفقای گردان شوان در بانه

بنابر گزارش دریافتی، روز یکشنبه 22 اسفندماه، جمعی از رفقای کومه له و حزب کمونیست ایران در بانه، مراسمی را به مناسبت سالروز جانباختن رفقای گردان شوان برگزار کردند.

در ابتدا مراسم با خواندن سرود اینترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر، و یک دقیقه سکوت به یاد همه جانباختگان شروع گردید. سپس یکی از رفقا سخنانی به مناسبت جانباختن رفقای گردان شوان ایراد نمود، در ادامه یکی دیگر از رفقا به فراز و نشیب ها و مشکلاتی که همیشه سر راه کومله بوده و یا بر سر راهش قرار داده اند و سربلندی کومه له از تمامی این توطئه ها اشاره کرد و یکایک رفقا به اینکه پیشمرگ کومله همیشه نقطه امید کارگران و زحمت کشان بوده تاکید کردند، در پایان مراسم در میام شوق و شادی و فضای رفیقانه با پخش چای و شیرینی به پایان رسید.