حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در بانه

بنا به گزارش دریافتی ، روز دوشنبه 8 شهریور جمعی از  دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در بانه به مناسب سالگرد تاسیس حزب مراسمی برگزار کردند.

مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد. سپس یکی از حاضرین در مراسم، در مورد تاریخ صد ساله کمونیسم و حزب کمونیست و جنبش انقلابی کردستان و گرامیداشت یاد رفقا فواد مصطفی سلطانی، غلام کشاورز و صدیق  کمانگر و  همچنین ضرورت تشکیل حزب سخنانی ایراد نمود. در پایان شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر آزاد پرداختند.