حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامی‌داشت هشت مارس در سنندج

برپای گزارش دریافتی  از سنندج، روز یکشنبه 15 اسفند جمعی از زنان و مردان آزادیخواه این شهر با برپایی مراسمی، هشت مارس روز جهانی زن را گرامی داشتند.

این مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان‌باختگان راه آزادی و برابری آغاز و با یک دکلمه شعر ادامه یافت. سپس یکی از شرکت کنندگان قطعنامه‌‌ روز جهانی زن را قرائت نمود. در ادامه حاضرین با سردادن شعارهایی بر ادامه اعتراضات خود تا تحقق مطالباتشان تاکید کردند. این مراسم با تجلیل از مبارزات کنشگران و مبارزان راه رهایی از وضعیت موجود و همدلی و حمایت از جنبش زنان در کنار دیگر جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ ایران و جهان، پخش شرینی و همچنین در میان شور و شوق حاضرین و رقص و پایکوبی به پایان رسید.