حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد جانباختگان اعتراضات آبان در کانادا

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران  واحد کانادا، به دنبال فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا و همچنین سازمانهای چپ و کمونیست روز یکشنبه ۲۲ دسامبر برابر با اول دیماه ، مراسمی در بزرگداشت جانباختگان خیزش آبان و در حمایت و همدردی با خانواده های آنان برگزار گردید.

این برنامه با پخش سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز گردید و سپس ویدئو کلیپی از خیزش آبانماه و صحنه هایی از همبستگی و اتحاد مردم در جدال با سرکوبگران رژیم و همچنین همیاری مردم در جستجو و یافتن تن یخ زده فرهاد خسروی و برادرش پخش گردید . سپس سه سخنران از جریاناتی که فراخوان داده بودند سخنرانی کردند . هر یک از سخنرانان به ارزیابی حماسه خونین آبانماه پرداختند و از زوایای مختلف شرایط و جهت حرکت مبارزات مردم به ستوه آمده از ظلم و ستم حاکمان جنایتکار رژیم اسلامی  را مورد بررسی قرار داده و به نقاط قوت و ضعف آن اشاره نمودند.  همچنین به اعتراضات ۱۶ آذر سرخ و شعار ها , سخنرانیها و آکسیون ها  دانشجویان که پیام مشخصی بر ادامه مبارزه بود اشاره گردید. این مراسم با بحث در خصوص  فاجعه کشتار کولبران و گرامیداشت فرهاد و آزاد خسروی کولبران ۱۴ و ۱۷ ساله ای که اجساد یخ زده آنان در کوهستان توسط مردم مریوان و سروآباد و فعالین مدنی پیدا شد، پایان یافت.