حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفقای گردان شوان در روستای میانه

روز جمعه 27 اسفند ماه شماری از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران  در روستای میانه، بخش کلاترزان طی برپایی مراسمی یاد رفقای جانباخته گردان شوان را گرامیداشتند.

حاضرین در این مراسم بار دیگر با رفقای جانباخته صفوف کومه  تجدید پیمان کردند که تا رسیدن به آرمانها و اهداف این عزیزان دست از مبارزه برندارند. گفتنی است محل برگزاری مراسم با عکس رفقای جانباخته صفوف کومه له مزین شده بود.