حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفقای گردان شوان در مقر مرکزی کومه له

سحرگاه روز جمعه 27 اسفند ماه مراسم صبحگاهیِ گرامیداشتِ یاد و خاطره رفقای جانباخته کومه له در گردان شوان و کشتار 5 هزار انسان بی دفاع شهر حلبچه براثر گاز شیمایی، با حضور جمعی از پیشمرگان کومه له در مقر مرکزی کومه له در زرگویز سلیمانیه برگزار شد.
این مراسم ابتدا با خواندن قطعه شعری توسط مجری برنامه “امیر اسماعیل پور” و سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر آغاز شد. سپس به یاد رفقای جان باخته گردان شوان و قربانیان بمباران شیمایی حلبچه و کلیه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم یک دقیقه سکوت اعلام گردید. در ادامه “حسن رحمان پناه” عضو کمیته مرکزی کومه له به مناسب رویداد فاجعه بار بمباران شهر حلبچه و جان باختن رفقای گردان شوان سخنانی ایراد نمود. سپس چیاکو محمدی فرمانده کنونی گردان شوان به همین مناسبت بیانیه ایی قرائت نمود. در ادامه مجری برنامه اسامی رفقای جانباخته گردان شوان و قطعه شعری از فریدون ناظری را که به همین مناسبت سروده شده بود قرائت نمود. این مراسم با پخش سرود “سیروان” به پایان رسید.