حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق فواد و تاسیس حزب در سقز

برپایه گزارش دریافتی از سقز روز سه شنبه 9 شهریور ماه  جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سقز؛ در روز جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی و به مناسبت فرا رسیدن سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در جاده سرشیو_سقز محل جانباختن کاک فواد مراسمی برگزار کردند.

در این مراسم یاد و خاطرات رفیق فواد مصطفی سلطانی و چهار برادر دیگرش و همچنین کلیه جانباختگان صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران گرامی داشته شد. حاضرین همچنین فرا رسیدن 11 شهریور سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران را گرامیداشتند و بار دیگر پیمان بستنند که ادامه دهنده راه رفیق فواد و کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری باشند و تا پیروزی از پای ننشینند.