حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت 26 بهمن روز کومه له در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه 22 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر بانه به مناسبت 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له مراسمی برگزار کردند.

مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد.سکوت با خواندن قطعه شعری شکسته شد. سپس یکی از شرکت کنندگان در خصوص شرایط کنونی و خیزش انقلابی مردم ایران  سخنانی ایراد نمود. این مراسم بعداز چند ساعت وعهد و پیمان با جانباخگان راه آزادی، بخصوص جانباختگان خیزش ژینا پایان یافت.