حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له

 

 

این مراسم ابتدا با خوش آمدگویی به مهمانان و اعلام لیست برنامه ها از سوی مجری مراسم “ناصر شریفی” آغاز شد. مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری و اولین جانباخته صفوف کومه له رفیق”خانه معینی” ادامه یافت. سکوت با خواندن قطعه شعری از جانب مجری شکسته شد. در ادامه “رئوف پرستار” عضو کمتیه مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرا رسیدن روز پیشمرگ کومه له سخنانی ایراد نمود. سپس شماری از دختران و پسران بعد از سپیری کردن موفقیت آمیز دوره سیاسی نظامی در آموزشکاه کومه له با دریافت کارت و سلاح پیشمرگایتی به طور رسمی به صفوف پیشمرگان کومه له پیوستند. در ادامه یکی از رفقای تازه پیشمرگ تازه مسلح شده از طرف رفقای هم دوره ایی خود سخنانی ایراد نمود. در ادامه “جمال بزرگپور” مسئول دبیرخانه کومه ل با تبریک این روز به همه پیشمرگان، دسته گلی را تقدیم به رفیق شریقه رسولی به نمایندگی از رفقای پیشمرگ و به عنوان یکی از رفقای جدی و وظیفه شناس تقدیم نمود. این مراسم در میان شادی و پایکوبی حاضرین به پایان رسید.

فیلم مراسم 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له

تصاویر مراسم 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له