حزب کمونیست ایران

برگزاری کنگره ششم سازمان زنان سوسیالیست ترکیه

بنابه گزارش دریافتی روز شنبه 28 تیر ماه ششمین کنگره سازمان زنان سوسیالیست ترکیه ” اس کی بی” برگزار گردید.

با دعوت سازمان زنان سوسیالیست ترکیه هیئتی از رفقای عضو زن تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد آلمان در کنگره این سازمان شرکت به عمل آوردند . در این کنگره به برسی مبارزات زنان در ترکیه و منطقه و اعلام راهکارها پرداخته شد همچنین در محکوم کردن حمله نظامی دولت ترکیه به روژئاوا و جنوب کردستان و نیز دور و نقش زنان با تاثیرات مثبت سخنرانی هایی ایراد شد . “شنو احمدی” هم در این مجمع در طی سخنرانی کوتاهی به مبارزات زنان در ایران و دور و نقش تشکیلات حزب کمونیست ایران در فرموله کردن این مبارزات بخصوص در کردستان،پرداخت .