حزب کمونیست ایران

برگزاری 8 مارس روز جهانی زن در سنندج

به گزارش دریافتی روز جمعه ۱۶ اسفند برابر با ۶ مارس جمعی از زنان و مردان آزاده در شهر سنندج به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن مراسم پرشور و شوقی را برگزار کردند.

برپایه گزارش مزبور شمار زیادی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب سنندج با گرده همایی در “گویزه کور” آبیدر با در دست داشت تراکتهایی با مضمون ” گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن”و “برابری زن و مرد قید و شرط ندارد”این روز را گرامی داشتند.