حزب کمونیست ایران

برگی از تأریخ، تقدیم به امضاکنندگان بیانیه کارگران و فعالین کارگری سنندج، در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران پیمانی شرکت نفت و پتروشیمی!

در روز١١/ ٥/ ٥٩، در شهر سنندج  ٩ نفر از مبارزين اسير در يکى از زندانهاى سنندج بوسيله جلادان رژيم جمهوری اسلامى تير باران شدند. به اعتراض به اعدام اين ٩ نفر سه روز مغازه هاى شهر سنندج بسته شد.

همزمان كارگران شهرداری سنندج نیز برای تحقق خواسته هایشان در شهرداری سنندج متحصن شدند.

دانش آموزان دبیرستانهای سنندج بمنظور پشتیبانی از کارگران متحصن در شهرداری و دیپلمه هاى بيكار در دبيرستان های خود تحصن كردند.

– فرزاد کمانگر، معلم آگاه و انقلابى دبستانهاى کردستان، اين همبستگى طبقاتى را چنين توضيح ميدهد:

«بگذاريد قلبم در سينه كسى بتپد، مهم نيست با چه زبانى صحبت كند يا رنگ پوستش چه باشد فقط كودك كارگرى باشد تا زبرى دستان پينه بسته پدرش، شراره طغيان دوباره در برابر نابرابرى ها را در قلبم زنده نگه دارد.»

من نیز به سهم خود از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی حمایت ‌میکنم!

شمس الدین  امانتی

۲۸ / ۶ / ۲۰۲۱