حزب کمونیست ایران

برگی از تأریخ تقدیم به دانش آموزان و معلمان مبارز؛ به مناسبت آغاز سال تحصیلی (۱۴۰۲ – ۱٤۰۱).

شمس الدین امانتی. شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱
گزارشى از: افتتاح مدارس جنبش مقاومت در شهر بوکان، برگرفته از(خبرنامه کومه له).
فراخوان؛ «جمعيت مستقل معلمان مبارز کردستان ايران.» براى ثبت نام سال تحصيلى ٦١ـ٦٠ و شرکت در کلاسهاى تقويتى و دريافت کارنامه.
مردم شرافتمند بوکان، معلمان مبارز، دانش آموزان رزمنده.
همچنانکه اطلاع داريد بدنبال اعلام تعطيلى مدارس بوکان از طريق استاندارى آذربايجان غربى در مورخ  ١٤/٩/٥٩ «جمعيت مستقل معلمان ..» به مثابه يک مرجع رسمى مسئول برخواسته از شرايط انقلابى کردستان، وارد عمل شد و رأسآ ادارۀ مدارس بوکان را بر عهده گرفته و علی رغم توطئه هاى ضد فرهنگى رژيم و دسايس و کارشکنی هاى جريانهاى ورشکسته و رسوا، مدارس را همچون سنگرى براى مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع و در راستاى اهداف جنبش مقاومت خلق کرد نگهداشت و در خلال چندين ماه فعاليت مداوم و مستمر، با روزى بيش از ٨ ساعت تدريس صادقانه و پيگير با بهره گيرى از معلمان مجرب و مشخص و بهره ورى از کيفيتى مطلوب، خدمات آموزشى را بنحو احسن، در تمام سطوح ارائه داد و سرفرازانه ادارۀ ٦ دبستان، ٤ مدرسه راهنمايى و ٢ دبيرستان را با قريب ٢ هزار دانش آموز (فقط در سطح شهر بوکان) به انجام رساند.
کميته دانش آموزى بوکان نیز در تأريخ ١٢ آذر ٥٩ در اولين اطلاعيۀ خود در پشتيبانى از سياست هاى انقلابى معلمان مبارز کردستان مخالفت خود را با تعطيل مدارس از سوى رژيم اسلامى اعلام کرد.
 متن این اطلاعيه به شرح زير است:
«به اطلاعتان میرسانیم، اکنون که جنگ ارتجاعی دولتهاى ايران و عراق سبب تشديد هر چه بيشتر فشارهاى اقتصادى و سياسى بر دوش کارگران و زحمتکشان ايران گشته است، اکنون که عمال حکومت مدافع منافع سرمايه داران و مرتجعين در اين شرايط نيز هر روز قارناى ديگرى مى آفرينند، اکنون که رويزيونيستهاى خائن با دفاع از ميهن سرمايه داران و استثمارگران عملآ هیئت حاکمه را در اهداف ارتجاعیش از اين جنگ تجاوز کارانه از هر دو طرف، يارى ميدهند، اکنون که کردستان بار سنگين محاصرۀ اقتصادى از جانب هيئت حاکمۀ ضد خلقى جمهورى اسلامى را نيز بردوش می کشند و اکنون که مرتجعين با تمام توان خود براى خدمت باهداف ضد فرهنگى هیئت حاکمه و تضعیف جنبش مقاومت خلق کرد در جهت تعطيل کردن مدارس ميکوشند، با حضور فعال در مدارس، ضمن کوشش در جهت افشاى ماهيت ارتجاعى و تجاوز کارانۀ جنگ هیئتهای حاکمۀ ایران و عراق از هر دو طرف، ضمن تشریح اهداف جنبش مقاومت خلق کرد و  افشای هر چه بیشتر جنايات جمهورى اسلامى در کردستان و سراسر ايران، ضمن سعى در جهت طرد و رسوا ساختن عوامفريبان، در جهت تهيۀ مايحتاج مدارس بکوشيد و توطئۀ تعطیل کردن مدارس از جانب مرتجعین را که هدفى جزخدمت باجراى توطئه هاى ضد فرهنگى هیئت حاکمه و تضعیف جنبش مقاومت خلق کرد ندارند، خنثى نموده و مدرسه را به سنگر مستحکم مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع بدل سازيد.
«جمعيت مستقل معلمان . . . » نیز در پايان يک سال فعاليت خود در فراخوانى به مردم بوکان، معلمان و دانش آموزان اين شهر، اعلام نمود که به دانش آموزان تحت آموزش خود کارنامه داده است،
طرح انقلابى کارنامه با نقش شعار «پيروز باد جنبش مقاومت خلق کرد.» بر روى آن و با نمره درس زبان کردى مورد استقبال دانش آموزان بوکان و خانواده هاى آنان گرديد. جمعیت از آنان خواست که براى ثبت نام سال تحصيلى در مدارس بوکان و همچنين در کلاس هاى تقويتى و کلاس هاى آموزش زبان کردى به مدارس مربوطه مراجعه نمايند. «جمعيت در خلال چندين ماه فعاليت صادقانه خويش حقانيت، کارايى و قدرت خود را به عنوان يگانه مرجع صلاحيت دار مسائل آموزشى، در عمل به مردم شرافتمند بوکان و معلمان و دانش آموزان رزمنده به اثبات رساند، اکنون با کوله بارى از تجارب صنفى – سياسى، با بسط و گسترش توان کمى و کيفى، قاطع و مصمم، بار رسالت خويش را مسئولانه تر از پيش در سال تحصيلى ٦١ـ٦٠ پيش خواهد برد.»
درنخستين روزهاى مهر ماه شهر بوکان شاهد جنب و جوش تازه و شورانگيزى بود. جنب و جوش هزاران دختر و پسر دانش آموز که چالاک و سر زنده، سال تحصيلى جديد را در مدارس خود با خواندن سرودهاى انقلابى کردى آغاز ميکردند، خيابانها و کوچه هاى شهر بوکان، تنها شهر آزاد ايران، شهرى که دمکراسى انقلابى جنبش مقاومت عليرغم فشار ناشى از ٢ سال محاصرۀ اقتصادى، بدان نشأط و زندگى بخشيده است، با ازدحام اين فرزندان انقلاب جلوه اى تازه بخود گرفته بود و نخستين روزهاى پائيزى اين شهر با آواى گرم و پر نشاط دانش آموزان انقلابى ياد آور هيجان حيات بخش روزهاى پيش از قيام بود.«جمعيت دمکراتيک . . .» که در سال گذشته به يارى مردم مبارز بوکان و سازمانهاى انقلابى توانست توطئۀ ضد فرهنگى رژيم را براى به تعطيلی کشاندن مدارس بوکان خنثى نمايد. امسال نیز با تکيه بر اعتماد اولياى دانش آموزان و شور و شوق وصف ناپذير خود آنان، مجددآ در روز مهر
ماه موفق به افتتاح ١١ مدرسه شامل ٥ دبستان، ٤ مدرسه راهنمائى و ٢ دبيرستان شدیم که تقريبآ
تمامى شهر بوکان را در پوشش خود مى گرفتند.
روز قبل از آغاز مدارس، به دعوت«جمعيت . .» کار نظافت و آماده کردن ميز و نيمکت و وسائل ضرورى و نصب تابلو هاى جديد در تمام مدارس با کار دسته جمعى معلمان و دانش آموزان همچون جشنوارۀ پر هيجانى بانجام رسيده بود.
سال گذشته دانش آموزانى که در مدارس جنبش مقاومت بوکان زير نظر«جمعيت . .» تحصيل کرده بودند توانستند با امتحان دادن در شهر هاى سقز، سنندج، اروميه و تبريز بالاترين نسبت قبولى را (در مقايسه با شهرهاى اشغالى کردستان) کسب کنند و اين امر در استقبال دانش آموزان و اولياى آنان از بازگشايى مدارس در سال تحصيلى جديد تأثير فراوانى داشته باشد. علاوه بر آن «جمعيت . . » با داير کردن کلاسهاى تقويتى و تجديدى موجبات دلگرمى دانش آموزان را فراهم ساخته بود.
این سنت انقلابی به ابتکار معلمان مبارز در تشکل«جمعيت مستقل معلمان مبارز کردستان ايران.» با کمک و همیاری دانش آموزان و والدین آنها در شهر بوکان، در تقابل با سیاست های ارتجاعی – مذهبی رژیم حاکم بر ایران، علیرغم فشار روز افزون بر معلمان و بازنشستگان و زنان معترض به تمامیت رژیم حاکم بر ایران، با گذشت بیش از۴۱ سال، در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در شهرهای مختلف ایران از جمله شهر بوکان در روز پنج‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در میانه جو شدید امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی آغاز و برگزار شد. لازم و ضروری است تا از اين همبستگى طبقاتى پشتیبانی کنیم.