حزب کمونیست ایران

برگی از تأریخ تقدیم به معلمان انقلابی؛ در تجمع های اعتراضی اخیر

شمس الدین امانتی

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در روزپنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰، تعدادی از معلمان مبارز و آزادیخواه، در اغلب شهرهای ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

فرهنگیان عمدتا به اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی اعتراض دارند این تجمع های اعتراضی به دنبال فراخوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» گسترده‌تر شد. مطابق این فراخوان که چند روز پیش منتشر شد از معلمان سراسر کشور دعوت شده بود تا به تجمعات اعتراضی بپیوندند.

هدف از برگزاری این تجمعات اعتراضی «آزادی معلمان زندانی»، «اجرای قانون رتبه‌بندی»، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»، «تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش‌آموزان و معلمان»، «اختصاص هر نیمکت به یک دانش‌آموز»، «توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش‌آموزان»، «رسیدگی به مطالبات کارنامه‌سبزها» و «خرید خدمات آموزشی نهضت سواد آموزی و مربیان پیش‌دبستانی» عنوان شده بود.

شرکت فعال مردم معترض و انقلابى در جريان قيام سال ٥٧ برعليه رژيم پهلوى در سراسر ايران و تأثير آن بر اوضاع سياسى ـ اجتماعى كردستان بگونه اى بود که در آن دوران فعاليت علنى «كانون معلمان» در اکثر شهرهاى كردستان تثبيت شد. فعاليت «کانون معلمان» در جريان قيام و بعد از آن از ويژگی منحصر به فردى برخوردار بود، محتواى سياسى اين ويژگى متکى به رواج فرهنگى مترقی، انقلابى، چپ و سکولار در تقابل با فرهنگ بغايت ارتجاعی رژيم جمهوری اسلامی تازه به دوران رسیده و ارتجاع محلی قرار گرفت.

اوضاع سياسى کردستان بعد از قيام با توجه به حضور سازمانهاى انقلابى، بویژه کۆمه له، همگام با شرکت فعال مردم مبارز و نيروى مسلح سازمانيافته آنها در سطح جامعه، توازن قوا را به سمتى کشاند که در آن مردم انقلابى کردستان با فداکارى، از خودگذشتگى و تحمل تلفات سنگين جانى و مالى، کردستان را به منطقه اى امن و سنگر تداوم انقلاب نافرجام مردم ایران تبديل کنند تا در فضائى بدور از وحشت و ارعاب از رژيم اسلامى نه تنها انقلابیون کردستان، بلکه جمعى ازمخالفين رژیم و انقلابيون ساير شهرهاى ايران نيز توانستند در اين فضا چه در تشکل هاى کارگرى، زنان، نهادها و جمعيت هاى مبارز و آزاديخواه و چه به صورت منفردين کمونيست و انقلابى در امنيت کامل به مبارزه خود بر عليه کليت رژيم جمهورى اسلامى ادامه دهند.

در تأریخ ١٠مهر سال ٥٨، فارغ التحصیلان دبیرستان یا به عبارت دیگر «ديپلم هاى بيكار» شهر سنندج در استاندارى متحصن شدند كه از طرف پاسداران و نيرهاى محلى وابسطه به آنها مورد حمله قرار گرفتند. «دیپلم ها» چند روز بعد در اداره آموزش و پرورش متحصن شدند كه در اينجا نيز  پاسداران در در تأريخ ١٧مهر سال ٥٨، به آنها یورش برده و تعدادی از آنان را زخمى و چند نفر دیگر را دستگیر کردند و اداره آموزش و پرورش را بستند.

معلمان انقلابى و آزاديخواه در تأريخ ٩ مرداد سال ٥٩ طى اقدامى انقلابى جهت هماهنگ كردن مبارزات معلمان كردستان در برابر سيستم ارتجاعى حاكم بر آموزش و پرورش و به منظور باز گشایی آن بخش از مدارس شهرها و روستاهايى كه هنوز به اشغال نیروهای رژیم اسلامی در نيامده بود، با صدور بيانيه اى تحت عنوان «جمعيت مستقل معلمان مبارز كردستان ايران» اعلام موجوديت كردند و رسالت تعليم و تربيت دانش آموزان را در فضائی آزاد، جوی دمکراتیک و انقلابى در کردستان بر عهده گرفتند. رهبران اصلى و بنيان گذاران اين تشکل از کادر ها، اعضا و فعالین کومه له بودند. اين نوع از تقابل با اين محتواى سياسى ـ آموزشى براى اولين بار در طول مبارزات معلمان ايران در بطن جنبش انقلابى مردم كردستان به وقوع پيوست.

در بخشى از بيانيه «جمعيت مستقل معلمان مبارز كردستان ايران» آمده است:

فرهنگيان مبارز كردستان!

«جمعيت مستقل معلمان مبارز كردستان ايران براى دفاع از حقوق فرهنگيان اعتقاد دارد تنها با مقاومت دسته جمعى و شكل يافته و حفظ وحدت انقلابى خود ميتوان سياست ضد فرهنگى، فشار و تضييق هيئت حاكمه را خنثى كرد.

هيئت حاكمه ميخواهد از طريق فشار وحدت مبارزاتى فرهنگيان را از بين برده، سازشكاران و تسليم طلبان را به خود جلب نمايد و اشخاص بينابينى و متزلزل را به صف سازشكاران سوق د هد تا با ايجاد  شكافى عميق و از بين بردن پيوند و پيوستگى فرهنگيان مبارز اين قشر را شناسائى و بشدت سركوب نمايد. در اين اعلاميه همچنين فرهنگيان کردستان به تحريم پر کردن پرسشنامه هاى آموزش و پرورش و دانش آموزان به تحريم شرکت در امتحانات در شهرهاى ديگر تشويق شده اند.»

گزارشى از: افتتاح مدارس جنبش مقاومت در بوکان. درنخستين روزهاى مهر ماه جارى شهر بوکان شاهد جنب و جوش تازه و شورانگيزى بود: جنب و جوش دختر و پسر دانش آموز که چالاک و سر زنده سال تحصيلى جديد را در مدارس خود با خواندن سرودهاى انقلابى کردى آغازمیکرد.

خيابانها و کوچه هاى شهر بوکان، تنها شهر آزاد ايران، شهرى که دمکراسى انقلابى جنبش مقاومت عليرغم فشار ناشى از ٢ سال محاصرۀ اقتصادى، بدان نشأط و زندگى بخشيده است، با ازدحام اين فرزندان انقلاب جلوه اى تازه بخود گرفته بود و نخستين روزهاى پائيزى اين شهر با آواى گرم و پر نشاط دانش آموزان انقلابى ياد آور هيجان حيات بخش روزهاى پيش از قيام بود.»جمعيت دمکراتيک . . .»که در سال گذشته به يارى مردم مبارز بوکان و سازمانهاى انقلابى توانست توطئۀ ضد فرهنگى رژيم را براى بتعطيل کشاندن مدارس بوکان خنثى نمايد، امسال نيز با تکيه بر اعتماد اولياى دانش آموزان و شور و شوق وصف ناپذير خود آنان، در روز اول مهر ماه موفق به افتتاح ١١ مدرسه شامل ٥ دبستان، ٤ مدرسه راهنمائى و ٢ دبيرستان گرديد که تقريبآ تمامى شهر بوکان را در پوشش خود مى گرفتند. روز قبل از آن به دعوت«جمعيت . . .»کار نظافت و آماده کردن ميز و نيمکت و وسائل ضرورى و نصب تابلو هاى جديد در تمام مدارس با کار دسته جمعى معلمان و دانش آموزان همچون جشنوارۀ پر هيجانى بانجام رسيده بود. سال گذشته دانش آموزانى که در مدارس جنبش مقاومت بوکان زير نظر«جمعيت معلمان . .»تحصيل کرده بودند توانستند با امتحان دادن در شهر هاى سقز، سنندج، اروميه و تبريز بالاترين نسبت قبولى را(در مقايسه با شهرهاى اشغالى کردستان)کسب کنند و اين امر در استقبال دانش آموزان و اولياى آنان از بازگشايى مدارس در سال تحصيلى جديد تأثير فراوانى داشته باشد. علاوه بر آن»جمعيت . .»با داير کردن کلاسهاى تقويتى و تجديدى تابستانى موجبات دلگرمى دانش آموزان را فراهم ساخته بود. (برگرفته از خبرنامه کومه له)

آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانش آموزان، والدین آنها و معلمان مبارز تبریک عرض میکنم.

۲۵ / ۹ / ۲۰۲۱