حزب کمونیست ایران

برگی از تاریخ بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن،

تقدیم به: زنان و دختران مبارز و انقلابی در خیزش  سراسری اخیر.

(برگرفته از خبرنامه کومه له در سال ۱۳۵۹.)

«هشتم مارس (هفدهم اسفند) روز بین المللی زنان است. در سال ۱۹۰۷، زنان کارگر و زحمتکش آمریکا برای اعتراض به بی حقوقی سیاسی و اجتماعی و استثمار وحشیانه تظاهرات سرتاسری وسیعی برپا داشتند و در سال ۱۹۱۰، کلارا زتکین یکی از رهبران برجسته جنبش بین المللی کارگری در کنگره بین المللی زنان پیشنهاد کرد که روز هشتم مارس بعنوان روز بین المللی زنان زحمتکش اعلام شود.

این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت و از آن زمان تا کنون نیروهای انقلابی در دنیا هر ساله این روز را جشن می گیرند و بدین مناسبت از مبارزات زنان زحمتکش و انقلابی در جهان یاد میکنند.

سرمایه داران همواره تلاش میکنند تا توده وسیع زنان کارگر و زحمتکش و روشنفکر را از صفوف مبارزات دیگر انقلابیون جامعه دور سازند. آنها از برابری حقوق زن و مرد در جامعه سرمایه داری صحبت میکنند، اما این حقوق ظاهری است و در عمل زنان حتی به مراتب بیشتر از مردان تحت ستم و استثمار قرار می گیرند.

توسعه سرمایه داری، نیروی کار ارزان زنان را نیز روز بروز بیشتر وارد بازار کار نموده و آن را در صف طبقه کارگر به مبارزه بر علیه این نظام می کشاند و بتدریج با توسعه فرهنگ و آموزش عمومی روشنفکران انقلابی، زنان نیز به وظایف تاریخی خود واقف می گردند. دیگر چهار دیواری تنگ آشپزخانه و زندگی محدود در خانه و محله نمی تواند آنها را به بند بکشد.

آگاهی سیاسی، این محدودیت ها ی سنتی و عقب مانده را می شکند و نیروی عظیم آنان را برای رهایی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان آزاد می سازد. در مبارزه بر علیه رژیم استبدادی وابسته به پهلوی هیچ کس نمی تواند نقش توده ها ی دانشجو و دانش آموز و دیگر زنان و دختران انقلابی و مبارز را فراموش کند. آنها دوش بدوش مردان مبارزه کردند، زندانی شکنجه و اعدام گردیدند و یا در خیابانهای شهر ها بر سر دفاع از آرمانهای انقلابی آن به خون غلتیدند.

جنبش مقاومت خلق کُرد تا کنون زنان و دختران زیادی را به صفوف خود جلب نموده و ما شاهد مبارزات و قهرمانی های بی شماری از آنان در دفاع از این جنبش و مبارزه در صف مقدم آن بوده ایم.

در تحصن ها، و از جمله تحصن تاریخی مردم سنندج، در راهپیمایی بسوی مریوان، در تظاهرات پرشور خیابانی، در مقاومت قهرمانانه مردم شهرهای سنندج، بانه، مهاباد، سقز، مریوان و …. . زنان و دختران مبارز و انقلابی در برابر سرکوبگران نقش ارزنده ای ایفا کردند و شهدای زیادی را به پیشگاه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران تقدیم کردند.

در زندانها و شکنجه گاهها شهدایی چون شهلا و نسرین کعبی دو خواهر انقلابی، شهین باوفا، فرشته گل عنبریان و …. . به جوخه های اعدام رژیم جمهوری اسلامی سپرده شدند و مرگ با افتخار را پذیرفتند اما از آرمان انقلابی خود روی بر نگرداندند.

ظریفه باجلانی زن آگاه، زحمتکش و انقلابی یکی از مادران مبارز کامیاران بود که در جریان مبارزات مردم کامیاران برای جلوگیری از عبور تانکها بسوی مریوان از اولین کسانی یود که به همراه دیگر مردم مبارز کامیاران در وسط جاده نشسته و مانع از عبور آنها گردید و سرانجام به دلیل همکاری با پیشمرگان بوسیله رژیم جمهوری اسلامی تیرباران گردید.

زنان زحمتکش و مبارز کُردستان با درس گیری از تجارب مبارزاتی پُر ارزشی که وجود دارد، همچنانکه نقش شان در زندگی و تولید جامعه افزایش می یابد، آگاهی سیاسی خود را بالا میبرند، قید و بندهای کهنه و ارتجاعی را می شکنند و در صف جنبش انقلابی همراه با دیگر زحمتکشان و روشنفکران انقلابی ایران مبارزات خود را برای پیروزی انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر و رسیدن به سوسیالیزم ادامه میدهند.»

در طول چهل و چند سال اخیر و به تبعیت از این پروسه انقلابی فوق و ادامه آن در خیزش انقلابی مردم معترض و آزادیخواه به تمامیت رژیم جمهوری اسلامی. کُردستان، همچنان عرصه مبارزات برابری طلبانه و تاثیر گذار بر جنبش اعتراضات اخیر در ایران است.

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن.

زنده باد زن، زندگی، آزادی

شمس الدین – امانتی. ۴ / ۳ / ۲۰۲۳