حزب کمونیست ایران

برگی از تاریخ به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو تقدیم به: خانواده دانشجویان جان باخته در خیزش سراسری اخیر.

برگرفته از (خبرنامه کومه له)، در تاریخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۵۹.

شمس الدین امانتی. ۱۴ / ۹ / ۱۴۰۱

هم میهنان مبارز!

شانزدهم آذر، روز دانشجو یادآور مبارزات پرشور توده های دانشجو در دل سالهای سیاه دیکتاتوری و خفقان محمدرضا شاهی است. در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ محوطه دانشکده فنی دانشگاه تهران با خون سه دانشجوی مبارز رنگین گردید. دانشگاه که همواره یکی از سنگرهای فعال مبارزات دموکراتیک و ضد امپریالیستی بوده است، علیه سفر نیکسون که برای تهیه مقدمات نحوه جدید غارت نفت بوسیله کنسرسیوم امپریالیستی به ایران آمد به اعتراض برخاست.

سه دانشجوی مبارز دانشگاه تهران به اسامی «مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و شریعت رضوی» جان خود را در این راه در برابر یورش وحشیانه ارتش شاهنشاهی از دست دادند. اما این سرکوب وحشیانه نه تنها وقفه ای در مبارزات پرجوش و خروش دانشجویان علیه رژیم شاه مزدور ایجاد نکرد بلکه آتش آن هر سال از سال پیش برافروخته تر شد و در سالهای بعد دانشجویان مبارز و انقلابی دیگری در این سنگر همیشه بیدار جان خود را فدا نمودند و هر سال در دانشگاه های ایران در زیر فشار، اختناق و استبداد در روز شانزدهم آذر به اشکال مختلف مراسم بزرگداشت شهدای مبارزات دانشگاه برگزار می گردد و غالبا مقدمه ای بود بر مبارزات وسیع و پر دامنه دانشجویی که امواج آن به خارج از محیط دانشگاه نیز کشیده میشود.

از یک طرف رژیم شاه مزدور از صحنه خارج گردیده و زحمتکشان و خلقهای ایران کوله باری از تجربه مبارزات دو سال اخیر و قیام ۲۲ بهمن را بر دوش دارند و از طرف دیگر رژیمی جنایتکار و ضد خلقی به نمایندگی از طرف سرمایه داران و مرتجعین جای رژیم پهلوی را گرفته است که از همان فردای قیام لحظه ای از سرکوب مبارزات کارگران، دانشجویان و خلقها ایستاده است.

کردستان به میدان یک جنگ کامل بین توده های بپا خاسته و ضد انقلاب حاکم تبدیل شده و طی دو یورش سراسری از طرف رژیم، هزاران نفر از مردم بی دفاع به خاک و خون کشیده شده اند.

اما با مقاومت توده های هشیار و رزمنده، تا کنون رژیم نه تنها کاری از پیش نبرده بلکه پایه های حکومتش نیز لرزان گردیده است.

حمله وحشیانه به دانشگاهها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» یادآور حملات اوباشان رژیم شاه مزدور طی سالهای اخیر به دانشگاه بود، اعدام و کشتار دانشجویان مبارز و انقلابی و تعطیل دانشگاه در سراسر ایران از نتایج این یورش همه جانبه بود.

رژیم در آغاز سال ۵۹ همزمان با حمله مجدد به کردستان حکم تعطیل کامل دانشگاهها را صادر نمود، حمله ارتجاع تنها محدود به دانشگاه نبود بلکه در بسیاری نقاط تحت عنوان «پاکسازی» تعداد زیادی از مدارس را تعطیل کردند. در کردستان آموزش و پرورش را منحل و هزاران معلم مبارز را اخراج نمودند و در مدارس گشوده شده بجای معلمان دلسوز و مبارز پاسداران جاهل و ضد انقلابی را بکار گماشته اند تا بلکه از سیل خروشان مبارزات دانش آموزان و معلمان در امان باشند. دستگیری و کشتار معلمین و دانش آموزان همچنان ادامه دارد، در سقز تنها در یک مورد در روزهای اخیر دهها دانش آموز دختر و پسر را دستگیر نموده اند، در تأريخ ١٤/٩/٥٩، از طريق راديو اروميه اعلام شد که مدارس بوکان از اين تأريخ تعطيل می باشد و اگر چنانچه تا حال باز بوده اند کارشان غير قانونى بوده است.

دانشجویان مبارز و انقلابی:

اکنون که رژیم جمهوری اسلامی با بستن دانشگاهها و مدارس عالی از تجمع شما در مکان های آموزشی جلوگیری میکند و با تمام قوا سعی در رواج جهل و خرافات و جلوگیری از گسترش علم و دانش را دارد، وظیفه شما است که طرح دشمن را با حرکتی وسیع و انقلابی بر علیه او برگردانید. دانشگاه ها را به کارخانه ها و روستاها و مدارس دیگر صحنه های مبارزات طبقاتی و دموکراتیک توده ها منتقل کنید.

با کارگران و زحمتکشان در هم آمیزید. پیوند انقلابی مبارزات دانشجویان، دانش آموزان و روشنفکران با مبارزات کارگران و زحمتکشان را در هم آمیزید. پیوند انقلابی مبارزات دانشجویان، دانش آموزان و روشنفکران با مبارزات کارگران و زحمتکشان سیل خروشانی خواهد بود که بر موجودیت این حکومت جبار و خونخوار و سراپا جهل و استبداد مهر باطل خواهد کوبید.

دانش آموزان و معلمین کردستان هم اکنون باشکال مختلف در صفوف جنبش مقاومت مبارزه میکنند و در میدان هایی نبرد مسلحانه، در مدارس و در میان توده ها با همه نیروی خود این جنبش را یاری میدهند. هم اکنون زندانهای رژیم از این جوانان پر شور و انقلابی پر شده است، در همین چند روز اخیر دو معلم انقلابی، وفا سهامی و کاک علی قمری پیشمرگان کومه له در نبرد با مزدوران رژیم به شهادت رسیدند و دانش آموزان سقز و سنندج در زیر ساطور قصابی رژیم تظاهرات نمودند.

دانشجویان مبارز و انقلابی باید با اینگونه مبارزات پر شور پیوند برقرار کنند و سنت دهها ساله فداکاریها

 و قهرمانیها ی دانشجویان ایران را پاس بدارند.

با امید به پیوند مبارزات دانشجویان و روشنفکران انقلابی با مبارزات کارگران و زحمتکشان، یاد شهدای ۱۶ آذر و دیگر شهدای مبارزات دانشجویی ایران را گرامی بداریم.

فرا رسیدن شانزده آذر روز دانشجو را به عموم دانشجویان مبارز و آزادیخواه تبریک عرض میکنم.