حزب کمونیست ایران

بزرگترین تجمع اعتراضی کارگران راه آهن لرستان

شمار زیادی از کارگران راه آهن لرستان روز جمعه 19 آذر ماه در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود و همچین عدم پاسخگویی مقامات به خواسته هایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

صدها نفر از کارگران راه آهن لرستان با برپایی این تجمعخواستار  دریافت بیمه تکمیلی و حقوقهای عقب افتاده خود، اجرایی شدن تبدیل وضعیت خود و همچنین تهیه وسایل مناسب و استاندار از جمله کف و دستکش و وسایل ایمنی در کار خود شدند.