حزب کمونیست ایران

بزرگداشت سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران در بانه

بنا به گزارش دریافتی،روز سه شنبه 7 شهریورماه،جمعی از هواداران کومله و حزب کمونیست ایران به مناسبت 11 شهریورماه فرارسیدن سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران،مراسمی را در اطراف شهر بانه برگزار کردند.

این مراسم باخواندن سرود انترناسیونال سرود  همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد رفقای جانباخته کومله و حزب کمونیست ایران و تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد.شرکت کنندگان در این مراسم علاوه بر ارج نهادن به روحیه مبارزاتی و از خود گذشتگی رفقا فواد مصطفی سلطانی،صدیق کمانگر و غلام کشاورز،بر ادامه راه جانباختگان راه آزادی و برابری،اهداف و آرمانهای آنها نیز تاکید کردند.در پایان این مراسم،تعدادی از حاضرین به ضرورت تأسیس حزب کمونیست ایران پرداختند و با آرمان های شهیدان راه آزادی و برابری تجدید میثاق کردند.حاضرین همچنین با تشیکلات کومله و حزب کمونیست ایران و خانواده جانباختگان عهد تازه نمودند که تا پیروزی،مصممانە مسیر تحقق آرزوی جانباختگان را ادامە دهند.