حزب کمونیست ایران

بزرگداشت سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران در کامیاران

بنا به گزارش دریافت شده،روز یکشنبه 5 شهریورماه،جمعی از هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران به همراه خانواده های دادخواه در کامیاران طی مراسمی،فرارسیدن سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران را گرامی داشتند.

بر اساس این گزارش،شرکت کنندگان در این مراسم به مناسبت فرارسیدن سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران بر مزار زنده یاد “فواد محمدی” گرد هم آمدند و مراسمی برگزار کردند.این مراسم باخواندن سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد رفقای جانباخته کومله و حزب کمونیست ایران و تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد.این گزارش می افزاید،شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه جان باختگان راه آزادی و برابری و اهداف و آرمانهای آنها تاکید کردند.حاضرین همچنین با تشیکلات کومه له و حزب کمونیست ایران و خانواده جانباختگان عهد تازه نمودند که تا پیروزی این راه را ادامه دهند.