حزب کمونیست ایران

بزرگداشت چهلمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران در سقز

بنا به گزارش دریافتی،روز جمعه 10 شهریورماه،جمعی از هواداران کومله و حزب کمونیست ایران به مناسبت 11 شهریورماه فرارسیدن سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران،مراسمی را در اطراف شهر سقز برگزار کردند.

این مراسم باخواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد رفقای جانباخته کومله و حزب کمونیست ایران و تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد.شرکت کنندگان در این مراسم علاوه بر ارج نهادن به روحیه مبارزاتی و از خود گذشتگی رفیق “فواد مصطفی سلطانی” بر ادامه راه جانباختگان راه آزادی و برابری،اهداف و آرمان های آنها نیز تاکید کردند.در پایان این مراسم،تعدادی از حاضرین به ضرورت تأسیس حزب کمونیست ایران پرداختند و با آرمان های جان باختگان راه آزادی و برابری تجدید میثاق کردند.حاضرین همچنین با تشیکلات کومله و حزب کمونیست ایران و خانواده جانباختگان عهد تازه نمودند که تا پیروزی،مسیر تحقق آرزوی جانباختگان را ادامە دهند.همزمان جوانان برابری طلب به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در اکثر نقاط شهر سقز اقدام به پخش و توزیع تراکت کردند.