حزب کمونیست ایران

بستن آب به روی زندانیان زندان سپیدار اهواز و قطع مرخصی زندانیان

بنا به گزارش منتشره روز پنجشنبه 21 فروردین ماه، در پی شورش زندانیان زندان سپیدار اهواز مسئولان این زندان آب را به روی زندانیان بسته‌اند و کلیه مرخصی‌های نیز قطع شده است.

گزارشات حاکی از ان است که عوامل قضایی به خانواده زندانیان که خواهان آزادی و یا به مرخصی فرستادن عزیزانشان در شرایط شیوع کرونا هستند پاسخ منفی داده و به آنها گفته اند که پس از شورش ۱۱ فروردین ماه در این زندان، شرایط مساعد نیست و مرخصی داده نمی شود . همچنین برخلاف آنچه که قوه قضاییه ادعا می‌کند، زنان زندانی در زندان سپیدار اهواز نیز از مرخصی محروم هستند.