حزب کمونیست ایران

بستن مرز های ترکیه پاکستان و ترکمنستان با ایران

روز یکشنبه 4 اسفند ماه، کشورهای ترکیه، پاکستان و ترکمنستان، گذرگاه مرزی خود را با ایران را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بستند.

بنا به تصمیم آنکارا در چهارچوب اقدام پیشگیرانه، راههای زمینی ترکیه با ایران شامل ترانزیت و راه آهن بسته خواهد شد.همچنین گذرگاه مرزی «کاپی‌کوی» در شرق استان وان و مرز «اسن دره» در استان حکاری به روی مسافران ایرانی بسته خواهد شد. رسانه‌های پاکستان نیز به نقل از مقام‌های رسمی این کشور گزارش داده‌اند که عبور و مرور از گذرگاه مرزی تفتان مسدود شده و تمهیداتی برای مقابله با شیوع احتمالی کرونا در این منطقه آغاز شده است. همچنین یک مسئول صنفی رژیم در مشهد خبر داد که ترکمنستان مرز خود را با ایران بدون «اطلاع قبلی» به روی تمامی کامیون‌هایی که با هر ملیتی بخواهند از ایران به داخل این کشور وارد شوند بسته و تنها کامیون‎های ملیت خود را پذیرش می‌کند.