حزب کمونیست ایران

بسته شدن مرزهای فرانسه به روی کشورهای غیر اروپایی

روز جمعه 10 بهمن ماه، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که مرزهای این کشور تا اطلاع ثانوی به ‌جز در موارد استثنایی به روی مسافران کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا بسته است.

وی این محدودیت را برای جلوگیری از اعمال قرنطینه جدید عنوان کرد. به گفته وی مقررات جدید منع ورود به فرانسه و خروج از آن از روز یکشنبه اجرایی می‌شود. وی پس از جلسه شورای دفاعی فرانسه گفت: «چند روز آینده سرنوشت ساز خواهد بود.» نخست وزیر فرانسه تاکید کرد: «موضوع قرنطینه مطرح شده است اما می‌دانیم که تاثیر بسیار منفی روی همه سطوح می‌گذارد.»