حزب کمونیست ایران

بسیج صد درصدی نیرهای بسیج در تهران بزرگ

بنابه یک ابلاغیه افشاء شده فرماندهی سپاه پاسداران تهران بزرگ، از صبح روز چهارشنبه 4 دیماه، و در تمام طور روز و شب 5 دیماه نیروهای بسیج در محدوده تهران بزرگ به حالت آماده باش صد درصدی درامده اند.

بنابه بندهای این سند محرمانه، نیروهای بسیج در مسیر بزرگ راه ها، میدانها، خیابانهای اصلی، به نمایش به اصطلاح “اقتدار موتوری” اقدام می کنند. همچنین تاکید شده است که نیروها بایستی با لباس شخصی و بدون هیچ نشانه ایی به انجام ماموریت بپردازند.