حزب کمونیست ایران

بلاتکلیفی صدها کارگر پیمانی کارخانه ذوب آهن اصفهان

به گزارش متشره، بلاتکلیفی ٤٥٠ کارگران پیمانی کارگاه تعمیرات سنگین ٥١ کارخانه ذوب آهن اصفهان باعث نگرانی این کارگران در خصوص تامین امنیت شغلی شان شده است.

برپایه این گزارش سالهاست که این کارگران با وعدهای تو خالی مدیران کارخانه بابت عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی، با شرایط بدی که پیمانکار این بخش بوجود آورده است دست به گریبان هستند. به گفت کارگران، پیمانکار مربوطه که از سوی کارفرما انتخاب شده با دادن حقوقهای کم، بخش بخش کردن نیروها به اجرایی ١ و 2 و عدم پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، به مشکلات آنان افزوده است.