حزب کمونیست ایران

بلاتکلیفی کارگران فولادین ذوب آمل

پس از گذشت حدود دو ماه از اخراج ۱۶۰۰ کارگر قراردادی کارخانه “فولادین ذوب آمل” در استان مازندران، هنوز هزار تن از کارگران  برای بازگشت به کار خود در بلاتکلیفی به سر می برند.

برپایه گزارش منتشره، کارگرانی که از ابتدای آبان  ماه سال جاری تا امروز توسط کارفرمای کارخانه فولادین ذوب آمل بیکار شده‌اند، خواستار بازگشت به کار خود هستند. این کارگران می گویند،  پس از نزدیک به یک دهه فعالیت، از سوی کارفرما به عنوان نیروی مازاد تلقی شده و در نتیجه از ابتدای آبان ماه بیکار شده‌اند. یکی از کارگران  با بیان اینکه، کارگرانی که اخراج شدند بین ۶ تا ۱۶ سال سابقه کاری داشتند، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ روز از این ماجرا می‌گذرد اما هنوز کارگران بیکار شده نتوانسته‌اند به کار سابق خود بازگردند به همین دلیل تقریبا هر روز از طریق نهادهای مختلف این موضوع را پیگیری می‌کنند.