حزب کمونیست ایران

بمباران منطقه گردشگری پرخ در اقلیم کردستان از سوی ترکیه

ارتش ترکیە در ادامە حضور و اقدامات تجاوزگرانە خود در اقلیم کردستان، روز چهارشنبە 29 تیرماه، روستای “پرخ” محل سکونت گردشگران کە اکثر آنها از مناطق جنوب عراق به این مکان توریستی آمده بودند را توپ باران نمود و در پی آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

بنابه گزارش شبکه های خبری محلی و تصاویر پخش شده در شبکه های اجتماعی، در نتیجە این حمله دولت ترکیه، ٩ گردشگر بی دفاع کشتە و بیش از ٢٠ نفر دیگر از جمله چند کودک به شدت مجروح شدند. این حمله سومین اقدام ارتش ترکیە طی ماە گذشتە علیە مردم محلی و گردشگاه تابستانی در روستای “پرخ” در اقلیم کردستان است . در پی این رویداد صدها شهروند عراقی در شهرهای بغداد، نجف، بصره و اربیل به خیابان ها آمده و علیه سیاستها و اقدامات ترکیه در عراق شعار داده و انزجار خود را اعلام کردند. همچنین در نجف معترضان دفتر کنسولگری ترکیه در شهر نجف را تعطیل کرده و پرچم ترکیه را پایین کشیده و آن را به آتش کشیدند، در همین راستا نیروهای نظامی بسیاری هم در اطراف سفارت ترکیه در بغداد مستقر شدند.