حزب کمونیست ایران

به قتل رسیدن حیدر عظیمی زیر شکنجه مأموران رژیم

روز سه شنبه 20 دی ماه، حیدر عظیمی جوان معترض که در جریان اعتراضات شهر تبریز بازداشت شده بود زیر شکنجه مأموران سرکوبگر رژیم به قتل رسیده است.

این درحالی است که حیدر عظیمی در روزهای نخستین اعتراضات مردمی در تبریز بازداشت شد و تحت فشار و شکنجه برای اقرار به قتل یک بسیجی کشته شده در اعتراضات تبریز قرار گرفت. در نهایت روز ۱۲ دی ماه جسد حیدر عظیمی به خانواده او تحویل و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شده است.