حزب کمونیست ایران

به مناسبت 11 شهریور سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران در سقز

یک شنبه شب  10 شهریورماه،  تعدادی ازدوستان هواداران ح. ک. و کومه له دردو واحدجداگانه و همزمان با روشن کردن آتشی بزرگ بر بلندیهای روستای کانی نیاز و جاده صالح آباد که کلا مشرف بربخش عمده شهرمی باشد این مناسبت را گرامی داشتند.

همچنین شب ۹۸/۶/۱۱جمعی دیگرازهواداران ودوستان ح.ک. و کومه له  باپخش تراکتهای تبلیغاتی دربزرگداشت سالگرد تشکیل ح. ک.ا.درمحله های خیابان معلم، چهارراه آزادی ،۲۲بهمن،  خیابان سعدی، میدان جامی، بخش زیادی ازخیابان فخررازی، خیابان حافظ، خیابان رودکی، کوچه های خیابان شهدا،  تپه مالان، سالگردتشکیل حزب کمونیست ایران را گرامی داشتند .