حزب کمونیست ایران

به پیش به سوی اعتصاب عمومی و حضور بر مزار جانباختگان، در روز شنبه ۲۵ شهریور

دو روز بیشتر به روز تاریخی ۲۵ شهریور باقی نمانده است. در این روز نیروهای جانی گشت ارشاد در تهران از طریق شکنجه موجب جان باختن ژینا (مهسا)  امینی جوان آزاده و شادی شدند که آرزو داشت و تلاش میکرد پزشک شده و به مردمش خدمت کند. او در سقز، شهری در کردستان و در خطه ای بزرگ شده بود که شهروندانش به آسانی تسلیم زور و قلدری نمی شدند. اعتراض و تسلیم نشدن ژینا در برابر پلیسی، که مظهر جنایات ددمنشانه جمهوری اسلامی طی 44 سال بود، چون یک جرقه به آتشفشان خشم مردمی تبدیل  شد که آرزوی گور کردن رژیم اسلامی را داشتند.

پلیس دروغگو و پرونده ساز مثل همیشه کوشید مرگ ژینا را ناشی از مرض مزمن قلبی جلوه دهد. اما والدین و دائی او اطلاع رسانی کردند که ژینا پرونده پزشکی دارد که نشان می دهد این دختر ورزشکار که والیبال بازی میکرده و مدرک مربیگری شنا داشت، کاملا سالم بوده است. مقاومت بر حق ژینا، یک زنِ جوانِ از کردستان انقلابی، به هنگام دستگیری و دروغ وقیحانه پلیس آتش خشم فروخفته شهروندان و بویژه زنان و جوانان را شعله ور ساخت و موجب تولد یک خیزش انقلابی شد که شعار وحدتبخش آن “زن، زندگی، آزادی” گردید.

خیزش انقلابی مذکور طولانی ترین خیزش انقلابی چهار دهه گذشته بر علیه جمهوری اسلامی بود. این جنبش طی یک سال تمام چهره ایران را دگرگون کرده ویک تحول اساسی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این جامعه را بوجود آورد.

جنبش انقلابی ژینا در گام نخست مذهب حکومتی و هم زمان حجاب اجباری، نماد ایدئولوژیک رژیم اسلامی، را به چالش کشید. این مهم در روز 26 شهریور در آرامستان آیچیِ سقز و به هنگام خاکسپاری پیکر ژینا انجام گرفت. در این روز شهروندانی که علیرغم موانع فراوان ایجاد شده توسط پلیس در آرامستان حضور پیدا کرده بودند اجازه ندادند قاری به وظایف سنتی خود عمل کند. آنها مراسم را با سرودهای انقلابی، سخنرانی های سیاسی و رزمنده و کف زدن های ممتد برگزار کردند. زنانی که برای اولین بار در طی قرون پیشاپیش مردان در مراسم شرکت داشتند روسری های خود را با شعار “زن، زندگی، آزادی” به دور انداختند و یکی از اهداف جنبش را مشخص نمودند. و نام ژینا رمز خیزش گردید. مراسم آن روز و شعار وحدتبخش و هدف تعیین شده اش در مدت کوتاهی سرتاسر ایران را در نوردید و به بیش از ۱۵۰ شهر ایران گسترش یافت. این جنبش به مرزهای ایران هم محدود نماند. اعتراضات به چهار گوشه جهان کشیده شد و نام ژینا (مهسا) امینی در مدت کوتاهی به آشنا ترین نام مردم جهان تبدیل شد.   

جنبش انقلابی ژینا همزمان که پلیس بدنام ارشاد اسلامی را به زانو درآورد کل نظام و سنت های پوسیده و حفاظت شده توسط آنرا نیز به چالش کشید. مردسالاری جان سخت که در اسلام و سنت های حامعه نهادینه شده ، در مقابل حرکت رزمنده جوانان، زنان و مردان آزاده و برابری طلب به میزان زیادی عقب رانده شد و مقام و موقعیت زنان در جامعه در همه سطوح و در همه عرصه ها بالاتر رفت.

ایجاد اتحاد و همبستگی ملی وسراسری و توجه به حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم و امید به شکل گیری ساختارهای برابری طلبانه و ایجاد اتحاد داوطلبانه همه ملل ساکن کشور را نیز می توان از دست آوردهای  مهم خیزش انقلابی ژینا دانست.

این انقلاب  در صفوف  نیروهای مدافع جمهوری اسلامی شکاف های بسیار آشکاری ایجاد کرد. حالا دیگر تنها یک اقلیت سازمانیافته، بنیادگرا و بشدت ارتجاعی و متکی به نیروی اسلحه که از درون پوسیده است مدافع این نظام است. حالا بسیاری از نیروهای درونی رژیم، از “انفجار خشم مردم” و از انقلاب خبر می دهند و از آن نگرانند. این رژیم به عبث فکر می کند که قادر است با زور اسلحه و به کمک یک اقلیت هار، و بی رحم و بی اعتناء به خواست های آزادیخواهانه و اجتماعی و فرهنگی مردم می تواند استمرار این حاکمیت را حفظ کند.

با اتکاء به چنین دست آوردهائی است که افق های جدیدی بر روی مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم کردستان نیز گشوده شده است. این دست آوردها محصول فداکاری و جانبازی جوانان، زنان و مردان شریفی هستند که مرگ سرفرازانه را بر سرفرورد آوردن در مقابل ارتجاع حاکم  ترجیح دادند و چون ستاره ای در شبی تاریک درخشیدند و مسیر پیروزی را نور افشانی کردند.

این روزها مردم کردستان خود را برای گرامی داشت سالروز آغاز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان این خیزش انقلابی آماده می کنند. در روز شنبه ۲۵ شهریور کردستان در پاسخ به فراخوان احزاب سیاسی و نیروهای مدنی در یک اقدام سیاسی قاطعانه ، یکپارچه تعطیل خواهد بود. مردم در آرامستان آیچی در شهر سقز ودر همه شهرهای کردستان در آرامستانها  حضور خواهند یافت و یاد جانباختگان انقلاب ژینا را گرامی خواهند داشت. در این روز مردم کردستان خانواده های جانباختگان را همراهی خواهند کرد و مراسم های باشکوهی آنچنان که شایسته جایگاه عزیزان جانباخته باشد بر سر مزار آنها بر گزار خواهند کرد.