حزب کمونیست ایران

به کارزار رسوا کردن نامزدهای مضحکه انتخابات مجلس اسلامی بپیوندید

 

علی خامنه‌ای جلاد، ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی شامگاه سه‌ شنبه ۲۸ آبان در پنجمین روز خیزش سراسری که بیش از ۱۵۰ شهر از ۲۹ استان ایران را فرا گرفت اعلام کرد: “دوستان و هم دشمنان بدانند ما در عرصه‌ جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زدیم؛ همین کارهای این چند روز کارهای امنیتی بود، مردمی که نبود. در عرصه‌های مختلف دشمن را عقب زدیم و به ‌توفیق الهی در عرصه‌ جنگ اقتصادی هم به‌ طور قاطع دشمن را عقب خواهیم زد.” حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان نیز نوشت: “ولی ما! خروش برنمی‌داریم، مگر آنکه دست به عمل می‌زنیم و نمی‌باریم، مگر آنکه سیل جاری می‌کنیم. قلع و قمع این اراذل و اوباش نیز به آسانی ممکن است”.

واقعا هم، سیل خون جاری کردند، این “اعلام پیروزی” در جنگی بود که در آن سوی جبهه نبرد، خیل تهیدستان شهری، جوانان بیکار، این شهروندان به حاشیه رانده شده قرار داشتند. نه سنگری داشتند و نه سلاحی در دست. “دشمنی که به عقب رانده شد”، انسانهای آزاده و پرشوری بودند که علیه فقر و بیکاری و فساد حکومتی شورش کردند و با دستان خالی و قلبی سر شار از شجاعت در برابر قهر عریان حکومت دین و سرمایه ایستادگی کردند. اکنون مادران آن جوانانی که خونشان بر کف خیابان ریخت،بازو در بازوی مادران خاوران پرچم مبارزه و دادخواهی علیه جلادان جمهوری اسلامی را بر دوش می کشند. دانشجویان در روز ۱۶ آذر با بانگی رسا اعلام کردند که از خون جانباختگان خیزش آبان نمی گذرند و راهشان را ادامه خواهند داد. طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی نام جان باختگان خیزش آبان ماه را نیز در لیست جانباختگان راه انقلاب ثبت کردند. خامنه ای راست می گوید، این یک جنگ بود، دژخیمان جمهوری اسلامی خیابان های ماهشهر، شیراز، جوانرود و ده ها شهر دیگر را به میدان جنگ تبدیل کردند، در برخی از شهرها با زره پوش در خیابان و هلیکوپتر بر فراز شهر، سر و سینه جوانان را به گلوله بستند. اما این جنگ به پایان نرسیده است. جنبش دانشجویی در روز ۱۶ آذر ماه نشان داد که خیزش آبان در اشکال و شیوه های نوینی ادامه دارد.

اکنون همین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که به “شهروندانش” اعلام جنگ داده و در جریان خیزش آبان صدها تن از شهروندان را به قتل رسانده، بیش از هزار نفر را زخمی و هشت هزار نفر را نیز به اسارت گرفته و روانه زندان و شکنجه گاه کرده است، به منظور نمایش، ادعای مشروعیت بساط مضحکه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را به راه انداخته است. رژیم اسلامی در شرایطی مضحکه انتخابات مجلس را تدارک می بیند که با اشرار و اغتشاشگر نامیدن معترضان در جریان خیزش انقلابی آبان ماه و سرکوب خونین جوانان بستوه آمده از فقر و بیکاری مشروعیت خود را به طور کامل با بن بست روبرو کرده است. برای رژیمی که خون شهروندان را به کف خیابان می ریزد و با جوی خون، خود را از مردم جدا می کند، برگزاری نمایش ادعای مشروعیت وقاحتی بیش نیست. رژیم اسلامی اینبار فقط با تکیه بر سرنیزه و سرکوب عریان می تواند به حاکمیت خود ادامه دهد.

با پایان یافتن مهلت ثبت نام نمایش انتخابات یازدهمین دوره مجلس اسلامی، رئیس ستاد انتخابات رژیم از ثبت نام ۱۶ هزار و ۱۴۵ نفر در این انتخابات خبر داد. اکنون وقت آن است که دوره تدارک این نمایش مضحکه انتخاباتی را به میدان رسوا کردن هر چه بیشتر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. نباید گذاشت که این رژیم از پیامدهای خیزش آبان ماه جان سالم به در برد. اکنون زمان آن است که در هر شهر و شهرستانی نام نامزدهای این نمایش انتخاباتی را به عنوان کسانی که نامزد همدستی با کشتار شهروندان معترض، به عنوان نامزد همدستی  با جانیانی که خون جوانان عاصی از فقر و فساد حکومتی را به زمین ریخته اند به مردم معرفی شوند. نام این نامزدهای همدستی با جنایات رژیم باید در سطح گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شوند. باید نام آنها در حافظه جامعه حک شود. اینها در شرایطی آمادگی خود را برای همدستی با رژیم در جنایت علیه مردم اعلام کرده اند، که رژیم آشکارا علیه مردم اعلام جنگ داده است. در شرایطی که مادران جان باختگان، جنبش دانشجویی و جنبش آزادیخواهی در ایران پرچم دادخواهی علیه این رژیم را برافراشته اند، باید عرصه تدارک برای برگزاری این نمایش انتخابی را به کارزار رسوا کردن مزدوران و همدستان رژیم تبدیل کرد.

بعد از خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ جایی برای مانور سیاسی و عوامفریبی های اصلاح طلبان حکومتی که در نمایش انتخاباتی، مردم را در برابر گزینه بد و بدتر قرار می دادند نیز باقی نمانده است. در جریان خیزش های انقلابی دی ماه و خیزش آبان ماه، اصلاح طلبان حکومتی در توجیه و اعمال سرکوب عریان علیه مردم بپاخاسته از اصولگریان حکومتی و فرماندهان سپاه هیچ کم نیاوردند. نقش روحانی جلاد که همواره ازحمایت اصلاح طلبان حکومتی برخوردار بوده در کشتار معترضان بر کسی پوشیده نیست.

کارگران و مردم آزادیخواه! اگر خواهان پایان دادن به چرخه کشتار شهروندان بی دفاع و به اسارت گرفتن آنان هستید؛اگر خواهان پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی و این همه مصائب و بی حقوقی ها هستید؛ اگر خواهان آزادی و برخورداری از یک زندگی مرفه و آسوده هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به تبعیض و بیحقوقی زن و دخالت مذهب در حکومت و در زندگی خود هستید؛ به کارزار رسوا کردن مصحکه انتخاباتی مجلس جمهوری اسلامی بپیوندید. عزم قاطع خود را برای به زیر کشیدن رژیم سرمایه داری اسلامی نشان دهید. انتخاب واقعی کارگران و مردم تشنه آزادی در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و برابری و دخالت مستقیم در حاکمیت و اداره جامعه است.