حزب کمونیست ایران

بیاد صدیق کمانگر کمونیست انقلابی و رهبر توانای جنبش انقلابی مردم کردستان

امروز دوشنبه ۱۳ شهریور سالروز جانباختن صدیق کمانگر از چهره های برجسته جنبش انقلابی کردستان و جنبش کمونیستی ایران است. ساعت ۲ بامداد چنین روزی در سال ۱۳۶۸ رفیق صدیق کمانگر عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و عضو کمیته مرکزی کومه له، از فعالین هستە اولیە کومەلە ، عضو کانون وکلای ایران، عضو شورای شهر سنندج ، سخنگوی جسور و توانمند مبارزات رادیکال در جنوب کردستان، در حالیکه مشغول نوشتن گفتاری برای رادیو صدای انقلاب ایران، (رادیو کومه له) بود، در اقدامی جنایتکارانه توسط یک مزدور جمهوری اسلامی کە بە صفوف پیشمرگان کومەلە رخنه کرده بود ،مورد سوءقصد قرار گرفت و جانباخت.
رفیق صدیق کمانگر در سال ۱۳۲۵ شمسی در روستای آفریان از توابع کامیاران متولد شد. دوره ابتدایی ومتوسطه را در شهرهای کامیاران و کرمانشاه گذراند. در سال ۱۳۴۴ وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با درجه کارشناسی ارشد از دانشکده علوم و حقوق سیاسی فارغ التحصیل گردید. در سالهای دهه ۱۳۵۰ خورشیدی با توجه به اختلاف میان دهقانان و مردم روستای دارسیرانِ از توابع مریوان با مالکان و فئودالهای کُرد، که شکل مبارزه ای توده ای به خود گرفته بود، رفیق صدیق به عنوان وکیل، به دفاع از حقوق دهقانان پرداخت. همچنین در تیرماه سال ۵۷ خورشیدی در پشتیبانی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان سنندج، نخستین تحصن را در ساختمان دادگستری این شهر سازمان داد که تآثیر اجتماعی چشمگیری در روند رو بە گسترش قیام در این شهر داشت.
صدیق کمانگر چهره درخشان و مبارزِ با سابقه جنبش کمونیستی، یکی از سرشناس ترین و محبوب ترین رهبران توده های مردم و جنبش انقلابی کردستان، آژیتاتور و سخنور برجسته توده ای بود. از بیش از چهار دهه قبل، او مبارزه در راه رهایی طبقه کارگر را هدف زندگی خویش قرار داد و از آن پس حیات پر تکاپوی وی با مبارزه کمونیستی و انقلابی عجین گردید. آغاز مبارزهِ متشکل در سازمان مخفی کومه له از اولین ماه های تأسیس آن، ظاهر شدن به مثابه رهبر جنبش توده ای در دوران انقلاب علیه رژیم شاه، انتشار ببانیه هائی به عنوان سخنگوی کانون وکلای ایران، تبدیل شدن به رهبر و سخنگوی جناح رادیکال و انقلابی جنبش انقلابی در مقابل ارتجاع محلی و مذهبی در جنوب کردستان، قرار گرفتن در رأس توده های قیام کننده در شهر سنندج، سپس درخشیدنش همچون زبان گویا و آتشین مردم بپاخاسته علیه رژیم تازه به قدرت رسیده اسلامی در جریان نوروز خونین سنندج و در رأس شورای انقلابی این شهر، تداعی شدنش با مطالبات و جنبش های حق طلبانه مردم محروم و زحمتکش شهر و روستا در کردستان، شرکت در هدایت جنگ انقلابی در کردستان به عنوان یک فرمانده نظامی، سرپرستی و اداره رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کومه له که وی یکی از نویسندگان و سخنوران برجسته آن بود، شرکت در فعالیت های متنوع سیاسی و تشکیلاتی بعنوان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه له بخشی از کارنامه سیاسی پربار رفیق صدیق کمانگر را تشکیل می دهند.

خشم سران جمهوری اسلامی نسبت بە رفیق صدیق کمانگر علاوه بر ترس از جایگاە اجتماعی و مبارزاتی ایشان ، بە بهار و نوروز خونین سنندج برمی گردد . رفیق صدیق در جلسه ای در شهر سنندج که در آن تقریبا همه رهبران ردیف اول جمهوری اسلامی به جز خمینی شرکت داشتند،قاطعانه  از مردم  کردستان و مطالباتشان دفاع کرد ، جنایت فرماندهان پادگان سنندج که مردم بیدفاع شهر را هدف گرفته بودند، محکوم کرد و با بیان رسا خطاب به سران جمهوری اسلامی گفت:  « آری من، صدیق کمانگر به عنوان مسئول شورای شهر، فرمان خلع سلاح پادگان ژاندرمری را به منظور دفاع از مردم شهر، صادر کرده ام ». سران ریز و درشت جمهوری اسلامی از آن تاریخ کینه صدیق کمانگر را بە دل گرفتند و مدام در فکر توطئە برای حذف فیزیکی وی بودند . متاسفانە این توطئە در ١٣ شهریور و دو روز بعد از سخنرانی بیاد ماندنی او در مراسم سالگرد تاسیس  حزب کمونیست ایران سرانجام عملی شد.

یاد عزیز رفیق صدیق کمانگر زبان آتشین مردم قیام کنندە، سخنگو، مبلغ و آژیتاتور کمونیست ، سازماندە برجستە و فرماندە نظامی توانا ، همیشە در قلب ها خواهد ماند.