حزب کمونیست ایران

بیانیه اتحادیه معلمان انگلیس در خصوص بازداشت مجدد اسماعیل عبدی

اتحادیه معلمان انگلیس در بیانیه ای بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را نقص آشکار حقوق بشر توسط مقامات رژیم دانست و آن را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که: این اتحادیه مطلع شده که اسماعیل عبدی، فعال کانون صنفی معلمان ایران، در یک بی عدالتی وحشتناک نه تنها به زندان بازگردانده شد تا هفت ماه باقیمانده از مدت شش سال حبس را تمام کند، بلکه اکنون رژیم 10 سال زندان دیگر را نیز به پرونده او افزوده است. همچنین آمده است،  “اسماعیل هیچ جرمی مرتکب نشده است، او صرفاً به دلیل فعالیت مشروع در کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به بند کشیده شده است. اتحادیه معلمان انگلیس محكوم كردن اسماعیل عبدی به 10 سال دیگر زندان را، نقض فاحش حقوق بشر دانست و افزود که این امر به منظور ترساندن اعضای کانون های صنفی معلمان و مدافعان حقوق بشر طراحی شده است.